پرش لینک ها

حقوق و دستمزد یکپارچه و چک.

خدمات پرداختی از طریق برنامه های کاربردی موبایل و دفتر در دسترس است.

  • درخواست یکپارچه سازی API
  • سیستم ثبت نام ساده
  • دستیار VoiceOver Uber

پلن ساده

10000/سالانه

از داده های مشتری برای ساخت محصول عالی و محکم استفاده کنید

گارانتی آپ تایم دائمی

فضای ذخیره نا محدود

پلن استاندارد

20000/سالانه

از داده های مشتری برای ساخت محصول عالی و محکم استفاده کنید

گارانتی آپ تایم دائمی

فضای ذخیره نا محدود​

پلن طلایی

30000/سالانه

از داده های مشتری برای ساخت محصول عالی و محکم استفاده کنید

گارانتی آپ تایم دائمی

فضای ذخیره نا محدود​

پلن طلایی

30000/سالانه

از داده های مشتری برای ساخت محصول عالی و محکم استفاده کنید

گارانتی آپ تایم دائمی

فضای ذخیره نا محدود​

تماس با ما

به دنبال راه حل شرکتی هستید؟ با ما تماس بگیرید.